तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 04-2019-K3UFVQ

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Sagar Dahal, Pokhara

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: Namaskar Sir, Sir aile jo khapaudi ma mato nikalni kaam vaeraxa tyo kaam roknu paryo.....xittae.... Fewa taal chaklauna ko lagi ra gahirai (depth) thulo garauna ko lagi pamey tira bata mato nikalni kaam garnu paryo paila.. pamey bata mato nikaldae khapaudi tira janu paryo.... aile vaerako kaam ulto vako xa. Fewa taal lai feri 10 barga kilometre k size ma purauna pamey bata mato nikaldae khapaudi tira aaunu paryo.... sir please yo kaam rokera sulto tarika le kaam suru garnus....??????


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
उधोग , पर्यटन , बन तथा वाताबरण मन्त्रालयमा पठाउने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology