तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 04-2019-T9RS3N

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: स्वरोजगार कार्यक्रमको लागी form fill up गर्न कहाँ जाने? online application छ की छैन? आवश्यक document के के होला? सम्पूर्ण जानकारी दिनुहोला?


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
टेलिफोन मार्फत् जानकारी दिइएको । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
पोखरा महानगरपालीकाको फोन नं. 061-525340 मा फोन गरी श्री बेल कुमारी गुरुङ संग कुराकानी गरी उक्त गुनासो बारेमा जानकारी लिईयो । सम्बन्धित वडाबाट फाराम वितरण हुने, नागरीकताको फोटोकपी, 1फोटो, शैक्षिक योग्यताको फोटोकपी, तालिम प्रमाणपत्र भए सो पनि संलग्न गर्ने भनी विष्णु नेपाली लाई टेलिफोन मार्णत जानकारी गराईयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology