तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 05-2019-EJ7SF9

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: २०७२ सालको भूकम्पको राहत निजामती कर्मचारीहरुले पनि पाउने भनेर Data संकलन गरिएको थियो । सरकारले सो रकम सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनेको भएता पनि हाल सम्म उक्त रकम कर्मचारीलाई प्राप्त हुन सकेको छैन। यसको प्रकृया के हुदैछ??


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
यस सम्वन्धमा के सम्वन्धी राहत भन्ने स्पष्ट नभएकाे साथै क्षति भएकाे घर बनाउने सम्वन्धी व्यवस्था भएकाे तर व्यत्तिगत राहतकाे व्यस्था हालसम्म नभएकाे व्यहाेरा जानकारीकाे लागी अनराेध छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology