तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 08-2019-T3H2TU

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: म एक शैक्षिक अपाङगता भएको व्यक्ति हु । यस सम्बन्धि खुलेको संघ सस्थाबाट म जस्ता अपाङता भएकोले के कस्तो सेवा सुविधा पाउन सक्छौ । राज्यले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरिदिनु प-यो । प्रदेश सरकारले नीतिमै अपाङगता सम्बन्धि विषय राखेर कार्यक्रम संचालन गराउनुप-यौ । आवश्यकता अनुसारको तालिम संचालन गर्नु प-यौ साथै शैक्षिक अपाङगता भएका व्यक्तिलाई राज्यवाट ध्यान दिनुप-यौ ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट लेखी आएको। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बिभिन्न सिपमुलक तालिमहरु पनि अपाङ्ग महासंघ सँग समन्वय गरि संचालन गरिदै आएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । सामाजिक विकास मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology