तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 12-2019-7KV7K2

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: विजयपुर बेलीविज्रमा पिच नहुनाले धुलो उडेर वरपर बस्न समस्या भयो । भिजीट नेपाल २०२० को अवसरमा पोखराको मुख्य प्रवेश बिन्दु विजयपुरलाई धुलोमुक्त बनाउनु पर्याे ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सम्बन्धित निकायबाट जवाफ प्राप्त भई फर्छ्याएको। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology