तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 01-2019-IO44VC

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: पोखरा १६ अर्मला डिही भन्ने ठाउमा सहमती बिना ४/५ जनाको समिती गठन गरी निजी जग्गामा बाटो लैजानको लागी डोजर चलाइ हामीहरुको निजी जग्गा जमीनमा क्षती पुर्याएको हुदा तत्काल उक्त डोजर रोकी पाउँ ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
उक्त गुनासो पोखरा महानगरपालीका का सुचना अधिकारी लाइ फोन मार्फत जानकारी गराइ गुनासो संबोधन गर्न अनुरोध गरिएको । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology