+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको स्थिती थाहा पाउन तल उल्लेखित विवरण भरेर पठाउनुहोस्

( यदी पासवर्ड बदल्नु परेमा change grievance password अथवा बिर्सेको खण्डमा forgotten grievance password!)

रद्द गर्नुहोस्