+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

क्र.स बिषय प्रकाशन मिती डाउनलोड
1 हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ 2018-09-05 Click Here