+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

गुनासोको विवरण

769

कुल प्राप्त गुनासो

769

कुल दर्ता गुनासो

602

फर्छ्यौट भएको

167

अनुसन्धान गरिदै

0

हेरिएको

0

नहेरिएको

सार्वजनिक गरिएका गुनासोहरु