+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 02-2021-FM4KEY
मिति
स्थिति निर्देशन गरि प्रतिकृया माग
निवेदकको नाम र ठेगाना Rebika Shrestha, Pokhara
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासोको प्रकार आकस्मिक प्रकृतिका गुनासा
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण Namasakar Sir, Aile fewa taal ko pani sukayeko bela ma fewa taal ko woripori ko mato nikalni kaam garnu paryo sir.. Yo kaam le fewa taal lai lamo aayu dinye kaam garnexa. Puriyeko taal lai safa sundar ra farakilo garni sunaulo awasar nae yehi ho sir... please sir do this work...
कार्यहरू
तँपाइकाे गुनासाे उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पठाउने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल