तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 02-2021-FM4KEY

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Rebika Shrestha, Pokhara

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: Namasakar Sir, Aile fewa taal ko pani sukayeko bela ma fewa taal ko woripori ko mato nikalni kaam garnu paryo sir.. Yo kaam le fewa taal lai lamo aayu dinye kaam garnexa. Puriyeko taal lai safa sundar ra farakilo garni sunaulo awasar nae yehi ho sir... please sir do this work...


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पठाउने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology