+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 11-2021-YIDFRZ
मिति
स्थिति दर्ता भएको
निवेदकको नाम र ठेगाना Kuspan Acharya, Pokhara
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासोको प्रकार स्वास्थ्य संग सम्बन्धित
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण AstraZeneca Vaccine लगाएको २ महिना बढी भइसक्यो अब दोस्रो डोज कहिले पाईने हो कि होइन ?
कार्यहरू
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल