+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 02-2021-HBKDHZ
मिति
स्थिति समाधान भएको
निवेदकको नाम र ठेगाना Sandip, Dumkibas
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासोको प्रकार नेपाल सरकार/स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण Maathi kaa sabai gunaso ko prakarharu maathi kaam kartabye ani Susasan lai aba ¥MA action and implementation liyera aaunxu
कार्यहरू
आवश्यक पर्दा सहयोग तथा कार्याही गरिने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
आवश्यक कार्यवाही र सहयोग गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल