+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 02-2021-HBKDHZ
मिति
स्थिति हटाईएको
निवेदकको नाम र ठेगाना Sandip, Dumkibas
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासोको प्रकार नेपाल सरकार/स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण Maathi kaa sabai gunaso ko prakarharu maathi kaam kartabye ani Susasan lai aba ¥MA action and implementation liyera aaunxu
कार्यहरू
समाधान भएकोले हटाइएको। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
आवश्यक पर्दा सहयोग तथा कार्याही गरिने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
आवश्यक कार्यवाही र सहयोग गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल