तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 02-2021-HBKDHZ

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Sandip, Dumkibas

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: Maathi kaa sabai gunaso ko prakarharu maathi kaam kartabye ani Susasan lai aba ¥MA action and implementation liyera aaunxu


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
आवश्यक पर्दा सहयोग तथा कार्याही गरिने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
आवश्यक कार्यवाही र सहयोग गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology