तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 01-2020-U5YS3U

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Nisha Gurugn, Pokhara

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: please provide Gandaki province budget details of year 2018-19 and 2019-2020


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको website मा हेर्नुहुन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology