तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 04-2019-RSSV10

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: २० बर्ष पुरानो प्राइभेट गाडी जफत हुन्छ भन्ने सुनियो ।जफत हुने हो होइन जानकारी पाउ ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
यातायात कार्यालयबाट जानकारी लिई निवेदकलाई जानकारी दिइएको । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
यातायात कार्यालयमाा फोन सम्पर्क गरी गुनासोकर्ता लाइ जानकारी गराइएको । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology