तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 05-2019-XMEEHM

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: Namaskar Sir, Sir pardesh tatha mahanagar le mapdanda michna nadinu parni thau ma jhan mahanagar kai aguwai ma gharipatan ko tinkune bata mahatgauda samma sano sadak nala sahit ko banirako xa jun ekdamae mapdanda biparit xa. Tyo sadak centre bata 35 feet daya baya mapdanda xa ra aile ko awastha ma tei mapdanda anusar ko sadak awasek vayeko bela mahanagar le nai 6metre matra farakilo sadak banayera janta ko aakha ma mato halirako xa??? yo k vayeko ho ra kina vayeko ho jankari dinu hola malai?????


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
आ‍. का. काे लागि पाेखरा महानगर पालिकामा पठाउने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology