तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 06-2019-NFC4Y2

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: सामुदायीक विधालयहरुले ‍‌ १२ ‍‌ पास गरिसकेपछि चारीत्रिक प्रमाणपत्र लिदा चर्को तथा फरक फरक शूल्क लिने गरेका छन् । त्यस्ता विधालयहरुले कति शुल्क लिन पाउने हो र कुनै स्पष्ट नियम छ छैन विधार्थिहरुलाइ मर्का परेकोले यसको समाधान गरी दिनुपर्यो । उदाहरणको रुपमा १-विन्धवासिनी मा.वि. -२०००।- २- वाराही मा.वि. - १०००।- ३- सिद्द वराह मा.वि. - ३५०० देखि ४०००


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology