तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 06-2019-PBMX71

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Sagar Dahal, Pokhara

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: Namaskar Sir, Birauta nahar lai photo ma jastai huna dini ho sadhai??? Birauta nahar lai ram mandir vanda paxadi tira katai sano dam jasto banayera fewa lake dekhi teha samma taal jasto banauni ra daya baya flower ra rukh haru ropni, manxe basni seat haru rakhni ho vane yesle tourism promotion ma thulo bhumika khelxa. tesaile sir aba xito vanda xito birauta nahar lai reconstruct garera ra sano dam banayera beautiful garnu paryo.... pool chowk ko sano pool pani falera two lane ko with footpath vako pool halnu paryo. (Agi ko gunaso ma photo miss vayeko le repost gareko ho maile)


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
आवस्यक कारवाहीको लागि उध्योग , पर्यटन ,वन , तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology