तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 06-2020-FVXLC4

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : dipendra shrestha, Pokhara

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: NAmaskar CM JI Hjur lai abaghat nai hola hamro desh ma lockdown bhayeko 3 mahina bhanda badi nai bhaisakyo yesto aabastha ma bidhaylaye sikai bhanera Asar 1 2077 bata bibinna Private school haru le students lai Zoom bata padaune ra tesko lagi Abhiwabak haru lai Net jodna dababk dirahera chan. School gayera siknu parne haru le Zoom bata kasari naya kura siklan ra yesma CM SIr ko dhyan jawos bhanna chanchu.


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
आवस्यक कारवाहीको लागी सामाजिक विकास मंन्त्रालयमा पठाउने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology