तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 07-2019-HZAAY4

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: गण्डकी प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुबाट अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था नभएको, अपाङ्गता परिचयपत्रका लागि निवेदन दिएपश्चात निश्चित दिनमा मात्र परिचयपत्र (पोखरा म.न.पा. र कुस्मा न.पा.मा महिनाको मसान्तमा दिने गरिएको) दिने गरिएको र पोखरा म.न.पा.को सामाजिक विकास शाखाको संरचना अपाङ्गमैत्री नभएकोले सबै स्थानीय तहहरुबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था, निवेदन दिएपश्चात आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशीघ्र परिचय पत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था र अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माणका लागि तत्काल आवश्यक कदम लिनुपर्ने ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य स्थानिय तहहरुको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले तपाईको गुनासो सम्बोधनका लागि स्थानिय तहहरुलाई पत्राचार गर्नको लागि ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई च. न. १५२ मिति २०७६।४।२६ को पत्रबाट पत्राचार गरिएको छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology