तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 08-2021-9OZK7Y

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: गण्डकी विश्व विद्यालयमा विभिन्न पदमा अन्तरवार्ता भईरहेका छ । तर अन्तरवार्ताको सूचना कुनै पनि ठाउँमा राखिएको छैन्। दूर दराज मा बसेको र फर्म भरेको लें कसरी सूचना प्राप्त गर्ने । यो बारेमा जानकारी गराई वेबसाइट मा सूचना प्रविष्ट गर्दिन लगाइदिनु हुन सबिनाय अनुरोध गर्दछु।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology