तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 09-2022-S1OBX5

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Bivek Acharya, Pokhara-15

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश को वेवसाईट खोल्दा विवरण केहि पनि नदेखिएको र त्यहाँको विवरण आवश्यक परेको छ वेवसाईटको समस्या आज मात्र नभई पटक पटक देखिएको छ। के कारण ले होला ?


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गुनासो फर्छयौटका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology