तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 11-2021-YIDFRZ

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Kuspan Acharya, Pokhara

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: AstraZeneca Vaccine लगाएको २ महिना बढी भइसक्यो अब दोस्रो डोज कहिले पाईने हो कि होइन ?


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology