गुनासोको विवरण
के तपाईंलाई यो गुनासोको पासवर्ड चाहिन्छ ?

(यदि तपाईको गुनासोको नतिजा/स्थिती अझ सुरक्षित राख्नुछ भने मात्र)
यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology