तपाईंको गुनासो/उजुरीको स्थिती थाहा पाउन तल उल्लेखित विवरण भरेर पठाउनुहोस्
( यदी पासवर्ड बदल्नु परेमा change your password अथवा बिर्सेको खण्डमा forgotten your password!)Back

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology