तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 01-2019-86W2U7

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: अपाङगता भएका शिक्षकहरुलाई घरपायक सरुवा तथा अपाङग लक्षित बर्गकोलागी बिनियोजित हुने बजेट कहीँ कतैबाट नछुटिएको हुँदा अपाङग लक्षित कार्यक्रम स्थानिय तथा प्रदेश तहबाट बढाउन पर्यो ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सामाजिक विकास मन्त्रालयको जवाफ संगै हाललाई यो गुनासो closed गरिएको । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
शिक्षा ऐन २०२८ (आठौ संसोधन सहित ) र शिक्षा नियमावली २०४९ ( संसोधन सहित ) को अनुशूची १७ मा शिक्षकहरुको सरुवाका लागि सरुवा भइ जाने र आउने दुवै विधालय र स्थानिय तहको सहमतिका आधारमा सरुवा हुने व्यवस्था रहेकोमा सरुवाका लागि सबै शिक्षक समान रहने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश स्तरीय शिक्षा ऐन, नियम तर्जुमाको समयमा तपाईले उठाएका विषयलाइ प्रथमिकता दिन सकिनेछ । प्रदेश तहमा अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरु अध्ययनरत विधालयको स्तरोन्नती एवं अपाङ्गता सहयता सामग्री वितरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को बजेटमा थप कार्यक्रम समावेश गरिनेछ । सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद !! शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology