तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 02-2019-3HZRQD

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Sagar Dahal, Pokhara - Nepal

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: Namaskar Sir, Pokhara ma aile traffic light and CC Camera rakhna ko lagi jun survey vaeraxa tyo alli ramro vayena....yo kaam dherai ramro ho tara agi ko kam paxadi ra paxi ko kaam agadi vayejasto lagyo..... manxele khana khaye paxi brush garxa tara paila brush garera khana kailai khadaina.... tesaile paila Pokhara ko chowk haru ra sadak haru farakilo garnus, parking bebastit garnus ani balla traffic light and CC Camera rakhnus..... Tesai survey garera matra hunxa..... Yo gunaso anusar xito kaam hos.... yei binti garxu sir......


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तपाईँको सुझावको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । जनताका सुझावहरू नै हाम्रो लागि मार्गदर्शक हुनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रकृया अगाडी बढाउनको लागि गुनासोलाई प्रथमतः दर्ता गर्ने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology