तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 02-2019-QFPWYZ

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: घरेलु कार्यालय भन्दा थोरै माथि सानो एउटा होटलले पानी ट्याङ्की बाटोको टर्निङ्गमा राखेको हुनाले कतिबेला दुर्घटना हुने स्थिति भएकोले स‌म्बन्धित निकायबाट हटाउने काम होस ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
पोखरा महानगरपालिको च.नं.४८ मिति २०७५।११।०३ को पत्रद्वारा ७ नं वडा कार्यालयमा लेखि पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तँपाइकाे गुनासाे पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology