तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 02-2019-XONUH6

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: पोखराको जुनसुकै ठाँउमा पान पराग,गुट्खा, सुर्तीका खोलहरु ( प्लाष्टिक) फाल्ने गरेका हुदा प्लाष्टिक जन्य पदार्थको नियन्त्रण गरी पोखरालाइ प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्र बनाउन पर्‍यो ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तपाईको गुनासो सम्बोधन भइसकेकोले फर्छ्यौट । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तयार गरिएको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ । यो प्रदेश सभाबाट स्विकृत भइ प्रमाणिकरण भएपछी सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्रि बितरणलाइ नियमन गर्ने छ । यस सम्बन्धमा थप कारवाहिका लागि पोखरा महानगरपालिकालाइ पत्राचार गरिएको छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology