तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 02-2019-ZF4GXI

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Sagar Dahal, Pokhara - Nepal

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: Namaskar Sir, Sir Pokhara ma na ramro college haru xa na sabai faculty padna pauxa.... je faculty padna ko lagi pani ktm janu parxa..... quality and cheap education ko lagi pani ktm janu parxa..... educational sector ma matra haina health sector ni testae xa.... gatilo hospital Pokhara ma auta pani xaena jata tatae bepar hunxa health ma pani...gatilo vaneko Gandaki hospital ho aru vanda tara tya kei ko pani machine xaena ra bebasthapan xaena sayad government hospital vayeko le hola.... Sir Pokhara lai Health ra education duitai ko hub banaunu paryo.... Pokhara lahgayet gandaki state ko manxeharu aba ktm janu naparos education or health ko lagi..... Sir please do development of education and health in Pokhara......!!!!


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद । तपाईँका सुझावहरू प्रदेश सरकारका लागि मार्गदर्शन रहनेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
दर्ता गरी आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology