+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 03-2019-C4Z71M
मिति
स्थिति फर्छ्यौट भएको
निवेदकको नाम र ठेगाना Sagar Dahal, Pokhara - Gandaki State Of Nepal
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासोको प्रकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण विषयक
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण Namaskar Sir, Sir vayena katti pani???? Navako navako vasan garera matra hudaena aba???????? k para ho yo?????? kati patak yo gunaso maile paila pani garey tara pardesh sarkar sustainable bikash nagarni sarkar raexa???? aile ayera 4 month ma jamma 18500 seat capacity ko rangasala banni rey???? k kaam huh testo jabo rangasala.... Pokhara sport ko Capital ho vane ra Pardesh sarkar Pokhara ko sustainable bikash chahanxa vane yo naramro ra janta thagni kaam xito vanda xito roknus???????// Pardesh sarkar laI janta chahinxa ra Pokhara ko sustainable bikash garnu xa vane huge seat capacity ko rangasala banaunus natra pardaena kei pani janta ko aakha ma xaro halni kaam garna?????? Please be serious about development work and please do not play with development of Pokhara and heart of People......????????
कार्यहरू
गुनासो सम्बोधनका लागि आवश्यक समन्वय भइरहेको । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
गुनासोको लागि धन्यवाद !!! गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा रंगशालालाई १८५०० दर्शक भन्दा बढी नै दर्शक अट्नेगरि क्षमता बिस्तार गरेर निर्माण गर्नको लागि संघिय सरकार सँग समन्वय गरिरहेको छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
Refer to Ministry of Social Development for necessary action. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल