+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 04-2019-7MZIWI
मिति
स्थिति फर्छ्यौट भएको
निवेदकको नाम र ठेगाना Deepak Thapa, Pokhara-08
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासोको प्रकार प्रशासनिक समस्या र सेवा प्रवाह विषयक
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण Token system ko value tha navaekae ho ta sarkari office harulae? K manxe ko samaya ko value navaeko ho ? Sarkar lae tax bujauna pani hami janta haru din vari gham ma uviera afno amulya samaya kharcha garera line ma uviera basnu parne ho ?? Tei mathi afno manxe haru vaeka haru ...bich ma xirera hairan banauxan. Yo token system feri kina jhyal ko mathi jhundyaera rakhieko hola? Esto rish uthera auxa ki dhunga tipera token ko board jun suti raheko awastha ma xa futaldiu ki jasto lagxa. Kripaya pokhara yatayat karayala ko system ma dhyan dinu hola. Token board jhuundayieko xa tara prayog vaeko xaena. License line thau ma testae bhidbada...gajyang ra gujung... haena k ho yesto .... Smart city Smart Nepal.... majak ho ? Nepal kaele banxa ho... aru Back to Nature hudae xan Hami Nepali jungle bata sahar tira ham faldae xam ...Kripaya photo haru pathaeko xu hernu hola..tasbir afae bolxa.
कार्यहरू
सम्बन्धित कार्यालयबाट नियमित टोकन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी आएको । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
यस सम्वन्धमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र कास्कीकाे च. नं. ६३३ मिति ०७५।१२।२५काे प्राप्त पत्रानुसार यस कार्यालयकाे अग्रभागमा मिति ०७५।७।१४ गते बाट टाेकन मेशिन जडान गरी साेही बाट नियमित रुपमा टाेकन वितरण गरी लाइन व्यवस्थीत गराइ सेवा प्रवाह भैरहेकाे व्यहाेरा अनुराेध छ भनि लेखी आएकाे व्यहाेरा अनुराेध छ । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र र यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीमा च .नं. सिएम ८८ मिति ०७५।१२।२४मा यस सम्वन्धमा के कसाे भए गरेकाे छ भनि जानकारी माग गरिएकाे व्यहाेरा अनुराेध छ । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल