+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 05-2019-X0NZTK
मिति
स्थिति समाधान भएको
निवेदकको नाम र ठेगाना गाेप्य
गुनासो स्रोत फोन कल
गुनासोको प्रकार स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण बहिरा विधालयमा विशेष शिक्षाबाट करार नियुक्त भै कार्यरत शिक्षकको स्थायी हुन्छ हुदैन अब सेवा सुविधा कहाँबाट प्राप्त हुन्छ र निजी क्षेत्रले समेत संचय कोष जम्मा गरिरहेको अवस्थामा विशेष शिक्षामा यो व्यवस्था किन हुँदैन वा कहिलेबाट हुन्छ जवाफको आशामा छु ।
कार्यहरू
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,सिंहदरबार, काठमाडौ र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र , शिक्षकहरुको स्थायि प्रकृया सम्वन्धि कार्य गर्ने भएकाले सोहि निकाएमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल