तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 05-2019-X0NZTK

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: बहिरा विधालयमा विशेष शिक्षाबाट करार नियुक्त भै कार्यरत शिक्षकको स्थायी हुन्छ हुदैन अब सेवा सुविधा कहाँबाट प्राप्त हुन्छ र निजी क्षेत्रले समेत संचय कोष जम्मा गरिरहेको अवस्थामा विशेष शिक्षामा यो व्यवस्था किन हुँदैन वा कहिलेबाट हुन्छ जवाफको आशामा छु ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,सिंहदरबार, काठमाडौ र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र , शिक्षकहरुको स्थायि प्रकृया सम्वन्धि कार्य गर्ने भएकाले सोहि निकाएमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology