+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 05-2021-3S6F7K
मिति
स्थिति निर्देशन गरि प्रतिकृया माग
निवेदकको नाम र ठेगाना Sujan poudel, Shuklagandaki-6, khairenitar tanahun
गुनासो स्रोत वेब एप
गुनासोको प्रकार स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण Mero ujuri pokhara ko ek niji hospital ko ho. Ma afai covid pneumonia bata grasit bhai hoslital admit bhai 11 days ma disxharge vayera rest ma xu. But disxharge vayera payment garda bed charge 7000 per day ra doctor round charge 3000 per day charge garisake paxi feri covid care charge nursing charge consumable charge oxygen charge matra 68750 charge garexa teti marra navyera physio charge ani electricity charge pani garexa. Yo sarara lut hoina ra. Yesko barema nepal sarkar ko nirdesika ma k bebastha xa. Ma sga badi charge garekl amount firta hinxa ki hidaina ra hospital lai karbahi hinxa ki hudaina hola. Please response.
कार्यहरू
तँपाइकाे गुनासाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल