+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 06-2019-NFC4Y2
मिति
स्थिति निर्देशन गरि प्रतिकृया माग
निवेदकको नाम र ठेगाना गाेप्य
गुनासो स्रोत फोन कल
गुनासोको प्रकार सामाजिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण सामुदायीक विधालयहरुले ‍‌ १२ ‍‌ पास गरिसकेपछि चारीत्रिक प्रमाणपत्र लिदा चर्को तथा फरक फरक शूल्क लिने गरेका छन् । त्यस्ता विधालयहरुले कति शुल्क लिन पाउने हो र कुनै स्पष्ट नियम छ छैन विधार्थिहरुलाइ मर्का परेकोले यसको समाधान गरी दिनुपर्यो । उदाहरणको रुपमा १-विन्धवासिनी मा.वि. -२०००।- २- वाराही मा.वि. - १०००।- ३- सिद्द वराह मा.वि. - ३५०० देखि ४०००
कार्यहरू
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल