तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 06-2021-ZI48NL

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : AMRIT KUMAR GURUNG, Hal pokhara mahanagar palika 17 birauta

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: Hello mukhya mantri jyu Ahilaye ma baideshik rojgarma xu tara ma xuttima aayeko 3 months bhayo lockdawon laye garda janapayena aba July 21st tira flights khulla jasto xa tara Dubai government laye vaccinate bagtilai matrai allow garne bhayeko xa tesailaiye hajurharu hamro abhibhabak bhayeko natalaye vaccine ko paripanja milai dinuhuna binamra anurodh gardaxu taki hamro rojgari vaccine ko karnalaye nagumosh thank you


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
तँपाइकाे गुनासाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology