तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 07-2019-PNZKOW

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: Prize Regulation सम्बन्धमा त्यही माछा एक के.जी किन्दा रु 300 पर्छ र कुनै रेष्टुरेण्ट मा 250 ग्राम पनि हुदैन पकाएर ल्याएको माछाको मूल्य रु 350 भन्दा बढी भन्छन् यस्तो अवस्थाको अनुगमन गरि रेष्टुरेन्टको वर्गिकरणका आधारमा निश्चित दररेट निर्धारण हुनुपर्यो।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
गुनासोका लागि धन्यवाद । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली स्वीकृतीकाे प्रकृया अगाडि वढिरहेको जानकारि प्राप्त । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तँपाइकाे गुनासाे उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
आ काको लागी उध्योग ,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology