+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 07-2019-PNZKOW
मिति
स्थिति फर्छ्यौट भएको
निवेदकको नाम र ठेगाना गाेप्य
गुनासो स्रोत फोन कल
गुनासोको प्रकार प्रशासनिक समस्या र सेवा प्रवाह विषयक
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण Prize Regulation सम्बन्धमा त्यही माछा एक के.जी किन्दा रु 300 पर्छ र कुनै रेष्टुरेण्ट मा 250 ग्राम पनि हुदैन पकाएर ल्याएको माछाको मूल्य रु 350 भन्दा बढी भन्छन् यस्तो अवस्थाको अनुगमन गरि रेष्टुरेन्टको वर्गिकरणका आधारमा निश्चित दररेट निर्धारण हुनुपर्यो।
कार्यहरू
गुनासोका लागि धन्यवाद । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली स्वीकृतीकाे प्रकृया अगाडि वढिरहेको जानकारि प्राप्त । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
आ काको लागी उध्योग ,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल