तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 08-2018-60RTYL

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: सल्लाको रुखबाट खोटो संकलन गर्ने कार्यले वन विनाश हुने हुँदा उक्त कार्यलाई कडाईका साथ रोकिनु पर्‍यो ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
साे सम्बन्धी अावश्यक कारवाहीकाे लागी यस गण्डकी प्रदेशका सबै डिभिजन वन कायार्लयमा लेखी पठाइएकाे छ । वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology