तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 08-2018-J8N2FB

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: मैले रोटी बनाउने सम्बन्धी सीप जानेको छु। उक्त सीप अरुलाई पनि सिकाई स्वरोजगार बनाउन चाहन्छु। सोही विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा समेत निवेदन दिएको छु। आवश्यक कारवाही होस् ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सम्बन्धित निकायबाट जवाफ प्राप्त भएकोले फर्छ्यौट गरिएको । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश मन्त्रालयबाट लघुउद्यम विकास कार्यक्रम संचालन हुने भएकोले निवेदकले आफ्नो जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन । वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology