तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 08-2018-JVKSKA

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई प्रदेश न‌ं.४ को ब्यानरको स्थानमा गण्डकी प्रदेशको ब्यानरबाट replace गर्नु पर्ने ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
गुनासोका लागि धन्यवाद । प्रदेश अन्तर्गतका निकायको नाम प्रदेश सभाले पारित गरेको नाम 'गण्डकी प्रदेश' समावेश गरी कार्यालयको बोर्ड राखिने व्यहोरा सहित फर्छ्यौट । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology