+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 08-2018-KQUZIL
मिति
स्थिति फर्छ्यौट भएको
निवेदकको नाम र ठेगाना गाेप्य
गुनासो स्रोत फोन कल
गुनासोको प्रकार पूर्वाधार विकास बिषयक
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण प्रदेश सभा जाने बगर तथा नदिपुरको बाटोको दुरावस्था कहिले सम्म ठिक हुन्छ होला ?
कार्यहरू
सडक मर्मत कार्य सूचारु भईसकेको भन्ने सम्बन्धित निकायबाट जानकारी प्राप्त भएकोले फर्छ्यौट गरिएको । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
डिभिजन सडक कार्यालय कास्की पोखराको च.नं. ९६ मिति २०७५।०५।२९ मा प्राप्त पत्रानुसार प्रदेश सभा जाने बगर तथा नदिपुरको बाटोको खाल्टा खुल्टी सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन भई सडक मर्मत कार्य शुरु भएको व्यहोरा अनुरोध छ भनी लेखिआएको व्यहोरा अनुरोध छ । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तँपाइकाे गुनासाे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल