तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 08-2018-LCQTE5

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: छिमेकीले घर नजीक रुख बढाई उक्त रुखले असर भएको हुँदा उक्त रुखलाई कटान गर्न अनुरोध गर्दा समेत नकाटेका र महानगरपालिकामा निवेदन गर्दा समेत सुनुवाई नभएकोले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिनु हुन ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
उक्त गुनासो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कार्यालयमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology