तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 08-2018-QCYS85

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : मिजुरेको कान्छा, मिजुरे

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: मुख्य मन्त्री ज्यु नमस्कार ! पोखर माहानगर पालिका भित्र गुड्ने सवारी साधनहरुको गती सिमित गरियो ,साथै ध्वानी प्रदुषण ,बायु प्रदुषण कम गर्नको निमित्त सावारी साधनहरुको इन्जिन चेकजाच गर्नुका साथै बढी आवज निकल्ने मोटरहरु (बुलेट , क्रस फएर , ट्याक्टर इत्यादी ) चल्न रोक लगाइयोस य त अरु कुनै बिकल्पा खोजियोस 🙏🏻


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सुझावको लागि धन्यवाद । यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्दै जानेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइकाे गुनासाे कारवाहीकाे लागी प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकी प्रदेश तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीमा पठाइएकाे छ । वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायमा पठाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology