तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 08-2018-QVIIYX

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: स्थानीय सरकारले नागरिकबाट अत्याधिक कर असुल गरी रहेको, गरिबीको सिफारिशको लागि समेत कर लिई रहेको । बाग्लुङ्ग नगरपालिका वडा नं.१२ मा १ घण्टामा १० पटकसम्म विद्युत अपडाउन हुने समस्या छ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सम्बन्धित तहलाई पत्रचार गरिए गुनासो फर्छ्यौट गर्न अनुरोध गरिएको छ भनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट आएकाेले फछर्याैट। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तँपाइकाे गुनासाे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology