तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 09-2018-AGEMCJ

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: १. रत्न चोकमा प्रतिक्षालयमा छत ढलान गरेको खस्न लागेकोले तुरुन्त भत्काइ नयाँ बनाउनुपर्ने


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
पोखरा महानगरपालिकामा नासु डिल कुमारी गुरुङलाई सूचना फोन गरी जानकारी गराइएकाो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
पोखरा महानगरपालिकामा फोन गरी जानकारी गराइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology