तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 09-2018-CARW4J

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Sagar Dahal, Pokhara

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: Respected Sir, Namaste, Gandaki state vitra auta pani aviation meuseum nahunu ekdam laj ko kura ho tesaile Pokhara ma Aviation Meuseum kholnu paryo....????? Aile samma ni Pokhara ko sadak haru pool haru ra fewa taal ko barema kunai pani step nachaleko le sara nepali ra pokhreli mun dukheko jankari garauxu.... Xito vanda xio Fewa taal jogayera amey samma puraunu paryo ra aru sabai taal pani jogaunu paryo sir. Huss Dhanyabad.


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सुझावको लागि धन्यवाद । सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाईका गुनासाहरु सम्बन्धित निकायमा पठाइ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । यो गुनासो पनि आगामी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझावको रुपमा समावेश गर्ने गरी राखिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सुझावका लागि धन्यवाद। सुझाव सम्बन्धित निकायमा पठाउने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology