तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 09-2018-CP7OAA

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: गण्डकी प्रदेशको क्षेत्रफलको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेभसाईटमा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएको तथ्याङ्कमा अन्तर रहेको हुँदा फरक किन?


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
जवाफ प्राप्त भई फर्छ्यौट । सुझावका लागि धन्यवाद । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तथ्याङ्कका बारेमा तथ्याङ्क कार्यालयमा जानकारी माग गरी गलत तथ्याङ्कलाई सच्याउने प्रक्रियामा लगिएको। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology