तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 09-2018-DGNIAV

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: सेवा निवृत्त भै जनप्रतिनिधीको रुपमा निर्वाचितहरुलाई पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट के कस्तो पहल भै रहेको छ? जानकारी पाउँ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्बाचितहरुलाइ पारिश्रमिक तथा सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि ऐन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको website मा हेर्नुहुन अनुरोध छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तँपाइकाे गुनासाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology