तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 09-2018-FKF7VX

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: म एक दलित अति बिपन्न परिबारको छात्रा ,PN क्याम्पसमा B.A.L.L.B.दोश्रो सेमेष्टरमा अध्यनरत छु । म गरिब परिबारको छात्रा भएको हुदा मेरो अध्ययन पुरा गर्न छात्रबृति पाउ ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
गुनासाेकाे बारेमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आगामी बजेटमा ध्यान दिने भनि लेखी आएकाेले फछर्याैट । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यस सम्वन्धी बजेट व्यवस्था नभएकोले आगामी बजेटमा यस तर्फ ध्यान दिइने छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology