तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 09-2018-HWJH44

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : Mohan, Nepal

माध्यम: Web

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: Dear Sir, Andriod version ma matrai vayana iso version ma ne chaiyo sake samma chadai update garnus


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
सुझावको लागि धन्यवाद । भविष्यमा सुधार र परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सुझावका लागि धन्यवाद । निकट भविष्यमै IOS का लागि समेत App तयार गर्ने प्रक्रियामा लागिने छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology