तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति


ट्र्याक नम्बर : 09-2018-PW6YIX

गुनासो प्राप्त भएको मिति:

निवेदकको नाम र ठेगाना : गाेप्य

माध्यम: Phone Call

बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: लमजुङ जिल्लाको राइनास नगरपालिका वडा नं. ४ को चक्र तिर्थ उपस्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी भेट्न गाह्रो हुने गर्दछ । भेट हुँदा पनि राम्रो सेवा नदिने, रिसाउने आदि जस्ता व्यवहार गरिन्छ सो को समाधान गरिदिनु पर्यो भनि निवेदन आएको ।


ताजा अवस्था कार्यालय मिति
यस वारेमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गुनासाे विषयमा पत्राचार भएकाे भनि लेखी आएकाे । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
चक्र तिर्थ स्वास्थ्य चौकी राइनास नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले तपाइको गुनासोको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाहीको लागि राइनास नगरपालिका, लमजुङ्ग लाइ पत्राचार गरिएको छ । धन्यवाद !!! शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
तपाइको गुनासो दर्ता भएकाे छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology